Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II SA/Kr 2471/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-04-19

niepodłączona do sieci elektrycznej, brak ręcznika jednorazowego użycia przy umywalce do mycia rąk, nieprawidłowe przechowywanie pustych opakowań plastikowych (skrzynek...
.,, 8. kserokopia faktury nr [...] z dnia [...] 2002 r.,, 9. kserokopia oferty handlowej miody firmy 'H.' Spółki z o.o. z N. W odwołaniu wskazano, że powołane dowody...