Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Op 489/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-03-06

marca 2007 r. przeprowadzona została niezapowiedziana kontrola spornych lokali organ zaznaczył, iż w jej tracie ustalono, że kontrolowane pomieszczenia są puste i wykonywane...
były to pomieszczenia biurowe (pomieszczenie wystawiania faktur i biuro kierownika stacji), a obecnie jest to także pomieszczenie biurowe, w którym wystawiane są również faktury...

II OSK 2182/13 - Wyrok NSA z 2015-04-16

. PINB podpisał z B. 'P.' E. S., umowę na wykonanie tej ekspertyzy. Ekspertyza została dostarczona zleceniodawcy (PINB w Hajnówce) [...] września 2012r. wraz z fakturą...
na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę ekspertyzy. Ponadto wykonanie ekspertyzy, świadczącej (bez wątpliwości) o możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego...