Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

V SA/Wa 3714/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

wskaźnika: protokoły odbioru częściowych prac- składowych, faktury, ewidencja środków trwałych),, - objęcie systemem B2B wdrażanym w projekcie przedsiębiorców - 2 szt...
. - w wyniku realizacji inwestycji odbiorcami będą [...] (weryfikacja wskaźnika: oferta E. Sp. z o.o., sprawozdanie z działalności, umowy współpracy, faktury),, - wdrożenie...

V SA/Wa 3251/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-06

trenera szkolenia 'ABC Przedsiębiorczości w kwocie 1 620 zł, nr 3 - faktura nr [...] dotycząca usług szkoleniowych dla uczestników szkolenia 'Elementy rachunkowości...
i podatków w przedsiębiorczości' w kwocie 1 620 zł., nr 4 - faktura VAT nr [...] dotycząca usługi gastronomicznej - wyżywienie dla uczestników szkolenia 'ABC Przedsiębiorczości...