Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 2/02 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

o pozwoleniu na budowę. Ponadto Skarżąca Spółdzielnia podniosła w skardze, że zaskarżone zarządzenie nie zostało ogłoszone w wymaganej formie, a także nie zostało...
sprawy ze skargi Spółdzielni Budowy Domów Jednorodzinnych 'U' w W. na zarządzenie Komisarza Rządowego dla Gminy K.-J. z dnia 26 maja 1994 r., (...) w przedmiocie...