Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA/Gl 733/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-06-28

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zwrócił się o:, stwierdzenie, czy przepis art. 150 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U nr 64 poz. 593...
ze zm./, w zakresie, w jakim wyłącza zastosowanie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ do spraw wszczętych...

OSK 93/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-15

Do czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej podjętych przez adwokata, o których mowa w art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
Administracyjnego kwotę 201,50 zł tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej. Postanowieniem z dnia 24 lutego 2004 r. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał Stanisławowi G...