Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Kr 194/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-26

podatku od czynności cywilnoprawnych, - skargę oddala - Wnioskiem z dnia 11 lipca 2013 r., uzupełnionym w dniu 26 września 2013 r. M. Sp. z o.o. w K. zwróciła...
się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych., Spółka wskazała, że posiada siedzibę...

I SA/Kr 1270/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-19

. Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych - skargę oddala - Pismem z dnia 13 lipca 2017 r. I. sp. jawna w B. złożyła wniosek o wydanie interpretacji...
indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową., We wniosku przedstawiono...

I SA/Kr 1862/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-19

Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 28.073,00 zł z tytułu powołania...
Pierwszego Urzędu Skarbowego prowadził postępowanie wymiarowe dotyczące określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych powstałego w związku...

I SA/Kr 1520/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-17

. z dnia 9 września 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych - skargę oddala - Spółka M. Sp. j. w M. (dalej...
. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.; dalej: u.p.c.c.)., Zdaniem Spółki, skoro w wyniku...

I SA/Kr 115/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-07-13

z dnia 26 listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych - skargę oddala - Decyzją z dnia 26 listopada 2014 r. nr [...] Dyrektor Izby...
dotyczące określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych powstałego w związku z powołaniem się przez H.B. na umowę depozytu nieprawidłowego...

I SA/Kr 570/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-07-21

. Nr [...],, [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, , I. uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu...
.' stwierdzenia nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego od umowy zmieniającej umowę spółki komandytowej., 1. Decyzją nr [...] organ odmówił stwierdzenia...

I SA/Kr 1912/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-19

Urzędu Skarbowego określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie po 6000zł w związku z umową depozytu nieprawidłowego zawartą w dniu...
skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych - według stawki 2% zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z 9 września 2001r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz...

I SA/Kr 1540/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-17

r.Nr [...],[...],[...], przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, , , I. uchyla zaskarżone interpretacje indywidualne,, II. zasądza od Ministra Finansów na rzecz...
. z o. o. w K. złożyła wnioski o udzielenie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Kr 185/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-05

Skarbowej w K. z dnia [...] listopada 2018 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Dyrektora Izby...
2012 r., z oprocentowaniem 5%, oraz że pożyczki tej nie zgłosiła w urzędzie skarbowym i nie zapłaciła od niej podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatniczka...

I SA/Kr 1399/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-12

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] października 2018 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych skargę oddala W dniu 10 sierpnia 2018r. P...
wypracowane przez spółkę z o.o. do momentu jej przekształcenia w spółkę komandytową. Przy przekształceniu notariusz pobrał od spółki podatek od czynności cywilnoprawnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100