Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 8/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-12-08

czynnościami, a tego rodzaju należności są ustalane i wymierzane przez odpowiednie organy w postępowaniu administracyjnym., Skład orzekający jednak uznał, że możliwe...
lub czynności. Wprawdzie w postępowaniu sądowoadministracyjnym obowiązuje zasada niezwiązania Sądu granicami skargi /art. 51 ustawy o NSA/, jednakże nie oznacza to, że Sąd...