Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Gl 160/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-14

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Interpretacją indywidualną z [...] r. nr [...], wydaną na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b §...
, że stanowisko wnioskodawcy R. S. (S.), przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie...

I SA/Gl 1334/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-02-01

[...]r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. orzeka, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości...
. nr [...] Naczelnik urzędu Skarbowego w R. określił podatnikowi zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. w wysokości [...]zł., uznając że małżonkowie G...

I SA/Gl 1335/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-05-31

[...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz skarżącej J. G...
Urzędu Skarbowego w R. określił podatniczce zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. w wysokości [...] zł., uznając że małżonkowie G. bezpodstawnie...

I SA/Gl 796/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-14

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K. działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie...
., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy wypłaconej na rzecz...

I SA/Gl 515/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-21

w K. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy...
decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] r., w sprawie odmowy stwierdzenia odmowy nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r., Decyzję organu...

I SA/Gl 514/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-21

w K. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy...
decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] r., w sprawie stwierdzenia odmowy nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r., Decyzję organu...

I SA/Gl 409/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-30

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę. Skarżąca A Spółka Akcyjna z siedzibą w T. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K...
, z dnia [...] r. nr [...], utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z dnia [...] r. nr [...] określającą zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego...

I SA/Gl 295/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-12

w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych - interpretacja 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K...
pisemnej interpretacji dotyczącej ustalenia czy podatkowa grupa kapitałowa, będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych może, na podstawie art. 23 ustawy...

I SA/Gl 1265/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-13

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Przedmiotem skargi 'A' Spółka Komandytowo-Akcyjna (dalej także jako: 'wnioskodawca...
. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.; dalej w skrócie: 'u.p.d.o.p.' lub 'ustawa podatkowa'). Spółka rozlicza podatek dochodowy według...

I SA/Gl 452/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-05

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 457...
z ograniczoną odpowiedzialnością A z H., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100