Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

III SA/Gl 1222/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-21

Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (interpretacja indywidualna przepisów) oddala skargę. Przedmiot skargi stanowi interpretacja indywidualna...
przedstawione we wniosku z dnia [...] o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie rozliczenia nadwyżki podatku...

III SA/Gl 105/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-10

. wydał 'A' sp. z o.o. w B. [...] r. decyzję nr [...] określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za sierpień 2012 roku w kwocie [...] zł...
, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 i ust. 3 ustawy z 6 grudnia o podatku akcyzowym (Dz.U z 2011, nr 108, poz. 626, dalej: u.p.a.). Spółka nie posiada...

III SA/Gl 104/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-10

'A' sp. z o.o. w B. [...]r. decyzję nr [...]określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za lipiec 2012 roku w kwocie 5.626 zł., W uzasadnieniu decyzji...
, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 i ust. 3 ustawy z 6 grudnia o podatku akcyzowym (Dz.U z 2011, nr 108, poz. 626, dalej: u.p.a.). Spółka nie posiada certyfikatu...

III SA/Gl 106/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-10

Skarbowego w K. wydał A sp. z o.o. w B. [...] r. decyzję nr [...] określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za wrzesień 2012 roku w kwocie [...] zł...
ze zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 i ust. 3 ustawy z 6 grudnia o podatku akcyzowym (Dz.U z 2011, nr 108, poz. 626, dalej: u.p.a.). Spółka...

I SA/Gl 69/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-27

. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Izba Skarbowa w K. Ośrodek Zamiejscowy w B. uchyliła decyzję Dyrektora Urzędu...
Kontroli Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] i określiła 'A' S.A. w C. zobowiązanie w podatku akcyzowym za [...] 1998 r. w kwocie [...] zł, zaległość podatkową...

I SA/Gl 70/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-27

. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. nr [...] Izba Skarbowa w K. Ośrodek Zamiejscowy w B., po rozpatrzeniu odwołania...
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), a także § 9 ust. 1, § 24 i § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz...

III SA/Gl 326/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-26

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (odmowy stwierdzenia nadpłaty) oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej w K...
stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym:, - za lipiec 2007r. w wysokości [...] złotych,, - za sierpień 2007r. w wysokości [...]złote,, - za wrzesień 2007r. w wysokości...

III SA/Gl 327/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-26

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (odmowy stwierdzenia nadpłaty) oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej w K...
stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym:, - za listopad 2007r. w wysokości [...] złotych,, - za grudzień 2007r. w wysokości [...] złote,, Powyższa decyzja została wydana...

III SA/Gl 2080/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-08-10

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, iż zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu...
., nr [...], w której organ pierwszej instancji:, - określił L.K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą . 'A' z/s w C. zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc...

I SA/Ka 2155/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-11-02

w Katowicach Ośrodka Zamiejscowego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości podatku akcyzowego - uchyla zaskarżoną decyzję, - zasądza od Dyrektora Izby...
decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] i określiła zobowiązanie w podatku akcyzowym za sierpień 1998 r. w kwocie [...] zł, zaległość...
1   Następne >   +2   +5   +10   100