Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 594/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-09

również jako: 'skarżąca' bądź 'strona') opłatę adiacencką w kwocie 15.943,75 zł., Kwota należności z tytułu opłaty adiacenckiej nie została uiszczona, dlatego wobec strony...
. powinien anulować opłatę adiacencką., Powołała się również na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn. akt SK 31/14, oraz na art. 56 ustawy z dnia...