Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Po 608/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-17

-150 zł, energia elektryczna - 300 zł, leki - 160 zł, telefon - 45 zł, samochód - 100 zł, podatek gruntowy - 33 zł, opłata za użytkowanie wieczyste - 6 zł, opłata adiacencka...

III SA/Po 608/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-31

, energia elektryczna 300 zł, leki 160 zł, telefon 45 zł, samochód 100 zł, podatek gruntowy 33 zł, opłata za użytkowanie wieczyste 6 zł, opłata adiacencka 15 zł, inne wydatki 352...
lub radcy prawnego (art. 245 § 2 P.p.s.a.). Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków...

III SA/Wr 1177/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-06-09

kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1204 ze zm.) - po rozpoznaniu zażalenia J. S. (dalej: zobowiązana lub skarżąca) utrzymał w mocy...
i prawny., Wierzyciel w związku z brakiem realizacji należności z tytułu zaległych opłat abonamentu rtv przez zobowiązaną sporządził tytuły wykonawcze...

III SA/Po 947/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-24

ok. [...] zł (faktura VAT na kwotę [...] zł za okres 30.06.2012-27.08.2012). Zatem łączna wysokość miesięcznych wydatków z tytułu opłat wynosi ok. [...] zł. Ponadto zobowiązany...
zobowiązania z tytułu podatków, tj. podatek adiacencki z miesięczną ratą w wysokości [...] zł oraz podatek od nieruchomości w kwocie [...] zł. Z wyjaśnień zobowiązanego...

III SA/Po 883/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-12

ok. [...] zł (faktura VAT na kwotę [...] zł za okres [...]2012)., Zatem łączna wysokość miesięcznych wydatków z tytułu opłat wynosi ok. [...] zł. Ponadto zobowiązany wskazał...
, tj. podatek adiacencki z miesięczną ratą w wysokości [...] zł oraz podatek od nieruchomości w kwocie [...] zł. Spłaca kredyt w ratach po [...] zł. Z wyjaśnień...