Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Go 7/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-05-26

na nią opłatę adiacencką., Z uwagi na powyższe E.S. wystąpiła do Wójta Gminy (pismo z dnia [...] listopada 2008 roku) oraz Przewodniczącego Rady Gminy (pismo z dnia...