Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony

II SA/Kr 2208/03 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-11-18

uczestniczą w finansowaniu inwestycji w formie opłaty adiacenckiej, uregulowanej przez art. 144 ustawy o gospodarce nieruchomościami i dla tych celów zaskarżona uchwała...
na temat obowiązków wykonawcy gminnej sieci sanitarnej, ani na temat - opłat adiacenckich., Równocześnie brak powodów dla zakwestionowania twierdzenia Miasta...