Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I GSK 1180/16 - Wyrok NSA z 2017-02-08

następujące pytanie: 'Czy oleje smarowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym oraz czy nie mają do nich zastosowania przepisy dotyczące kontroli i obrotu...
detaliczna i hurtowa olejów smarowych oraz smarów oznaczonych kodami CN 2710 19 71 - 2710 19 99. W związku z tym nabywa w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych oleje smarowe...

I SA/Łd 376/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-22

oraz innych komponentów na olej smarowy. W ramach tej umowy podmiot zlecający nabywa olej bazowy oraz olej napędowy znajdujący się w składzie podatkowym zlokalizowanym...
na terytorium Niemiec, który w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz załącznika nr 2 do tego aktu jest wyrobem energetycznym. Następnie oleje...

I SA/Łd 375/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-11

podmiotem zlecającym usługę). Podmiot ten zawarł z Wnioskodawczynią umowę o usługowy przerób oleju bazowego, oleju napędowego oraz innych komponentów na olej smarowy...
jest on wywożony na terytorium Niemiec i zbywany jest przez zlecającego usługę różnym podmiotom zagranicznym jako olej smarowy, a tym samym nie jest również oferowany...

I SA/Łd 377/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-22

oferować ich jako paliwa silnikowe, lecz przeznacza ten produkt do przerobu na produkt niebędący paliwem, a mianowicie na oleje smarowe (CN 27101991-99) oraz preparaty smarowe...
na produkt niebędący paliwem, a mianowicie na oleje smarowe (CN 27101991-99) oraz preparaty smarowe (CN 34031980), które oferuje do sprzedaży za granicą zgodnie...

I SA/Łd 374/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-11

na produkt niebędący paliwem, a mianowicie na oleje smarowe (CN 27101991-99) oraz preparaty smarowe (CN 34031980), które oferuje do sprzedaży za granicą zgodnie...
nie zamierza oferować ich jako paliwa silnikowe, lecz przeznacza ten produkt do przerobu na produkt niebędący paliwem, a mianowicie na oleje smarowe (CN 27101991-99...

I SA/Gd 443/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-21

jako surowiec do produkcji przez nią innego produktu, to jest oleju smarowego - kod CN 27101999. Importowany olej napędowy nie był używany jako paliwo silnikowe...
od ex 2710 11 do ex 2710 19 69 - oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone...

I SA/Bd 655/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-09-19

akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium kraju. Obrót dokonywany przez Spółkę skupia się na następujących wyrobach (oleje smarowe) o niżej przytoczonych kodach CN:, - 2710...
;, - 2710 19 81 - oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe olej turbionowe;, - 2710 19 83 - płyny hydrauliczne;, - 2710 19 87 - oleje przekładniowe i oleje...

I SA/Op 187/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-05-30

25; 4) toluen, kody CN: 27 07 20 00, 29 02 30 00 i 5) oleje smarowe, kod CN 27 10 19 99., Spółka nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru...
20 00 i CN: 29 02 30 00), znajdują się w załączniku nr 2 do u.p.a., natomiast oleje smarowe, kod CN 27 10 19 99, nie są w tym załączniku wymienione., W związku...

I SA/Gd 262/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-25

smarowego P-3 o kodzie CN 3403 19 80, w skład którego będą wchodziły następujące surowce:, - olej napędowy o kodzie CN 2710 19 41, - olej syntetyczny o kodzie CN 3814 00...
jest olej napędowy o kodzie CN 2710 19 41, który służy wyłącznie jako surowiec do produkcji oleju smarowego S-1 o kodzie CN 2710 19 99, preparatu smarowego P-3 o kodzie CN 3403...

I GSK 1225/15 - Wyrok NSA z 2017-09-07

o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3...
typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych...
1   Następne >   2