Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 1261/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-16

ze zgłoszeniem jako podatnik VAT w Polsce - podmiot ten wytwarzał olej smarowy, podzlecając tę czynność A. sp. z o.o., prowadzącej skład podatkowy w Polsce. Działania D...
. korzystała przy wytwarzaniu oleju smarowego, był miejscem stałym. Odpowiednie zaplecze personalne i techniczne umożliwiało przerób surowców na produkt końcowy, tj. olej...