Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FSK 1675/17 - Wyrok NSA z 2022-02-22

jedynie w celu ich przerobu na olej smarowy, zaś właścicielem w wiezionych surowców pozostanie podmiot zagraniczny, a następnie wytworzony z nich wyrób gotowy w postaci oleju...
nabycie olejów napędowych bez względu na ich przeznaczenie, to posłużyłby się on pojęciem 'wyroby akcyzowe' (czy też 'wyroby energetyczne', bądź 'oleje napędowe...

I FSK 1641/17 - Wyrok NSA z 2022-02-22

wewnątrzwspólnotowego oleju napędowego oraz oleju bazowego, które będą wykorzystane do usługowego przetworzenia go na olej smarowy, a następnie po wytworzeniu wyrobu gotowego...
w przedstawionym stanie faktycznym olej bazowy oraz olej napędowy będą przemieszczane na terytorium Polski jedynie w celu ich przerobu na olej smarowy, zaś właścicielem...

I FSK 1642/17 - Wyrok NSA z 2022-02-22

jest inne albowiem stanowią produkt do przerobu na produkt niebędący paliwem, a mianowicie na oleje smarowe ([...])., W zaskarżonej interpretacji Minister Rozwoju i Finansów...
do określonych celów. W przypadku spółki olej napędowy nie będzie wykorzystywany do napędu silników, lecz w innymi celu - do produkcji oleju smarowego., Szef Krajowej...

I FSK 1674/17 - Wyrok NSA z 2022-02-22

ten produkt do przerobu na produkt niebędący paliwem, a mianowicie na oleje smarowe oraz preparaty smarowe, które oferuje do sprzedaży za granicą zgodnie...
tą regulacją nabycie olejów napędowych bez względu na ich przeznaczenie, to posłużyłby się on pojęciem 'wyroby akcyzowe' (czy też 'wyroby energetyczne', bądź 'oleje...

I FSK 1575/17 - Wyrok NSA z 2019-06-14

napędowych bez względu na ich przeznaczenie, to posłużyłby się pojęciem 'wyroby akcyzowe' (czy też 'wyroby energetyczne' bądź 'oleje napędowe bez względu na ich przeznaczenie...
' nie można uznać olejów napędowych przeznaczonych w całości do przerobu w procesie technologicznym dotyczącym wytwarzania oleju smarowego, co w konsekwencji doprowadziło...

I GSK 938/17 - Wyrok NSA z 2020-08-12

się na następujących wyrobach (oleje smarowe) o niżej przytoczonych kodach CN:, - 2710 1971 - do przeprowadzania procesu specyficznego;, - 2710 19 75 - do przeprowadzania przemian...
chemicznych w procesie innym niż ten wymieniony w podpozycji 2710 19 71;, - 2710 19 81 - oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe olej turbionowe;, - 2710 19 83...

V SA/Wa 930/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-22

, oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 81, oleje napędowe lub oleje opałowe - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust...
na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe: używane do celów żeglugi włączając rejsy rybackie, oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 81 oleje napędowe lub oleje opałowe...

I FSK 1606/17 - Wyrok NSA z 2019-10-23

, toluen, kody CN: 27 07 20 00, 29 02 30 00 i oleje smarowe, kod CN 27 10 19 99., Skarżąca nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy...
we wniosku oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 43., Trafne jest zdaniem Sądu również stanowisko organu, że o uznaniu za paliwo silnikowe wyrobu energetycznego 'przeznaczonego...