Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 330/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-11-03

nr rej. [...]. Z okazanych w trakcie kontroli dokumentów (CMR i certyfikat jakości) wynikało, iż wskazaną cysterną z Łotwy do Niemiec miał być przewożony olej smarowy...
'Schmierol LB8' o kodzie CN 27101999 w ilości 30.010 kilogramów. W wyniku kontroli ustalono, że wskazaną cysterną zamiast deklarowanego oleju smarowego przewożono olej napędowy...

I SA/Bk 13/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-02-20

, iż przewożony towar to olej smarowy o nazwie handlowej Technical Lubricant Ol) miałby równocześnie dokonywać weryfikacji przewożonego przez siebie towaru...
, że paliwa i oleje przywożone z Łotwy nie docierały do Niemiec. Firma Skarżącej wielokrotnie dokonywała przywozu oleju technicznego nabywanego na Łotwie, który wbrew treści...

I SA/Bk 1824/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-21

. [...]) przewożony był olej napędowy, podczas gdy w okazanej przez kierowcę pojazdu dokumentacji CMR, zadeklarowano przewóz oleju smarowego LB8 w ilości 25.050 kg...
sposób nie mogły wpłynąć na okoliczność, że pojazd oraz cysterna, w której ujawniono w dniu [...] grudnia 2016 r. olej napędowy, zamiast oleju smarowego, zadeklarowanego w liście...