Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Rz 1084/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-09

. z Politechniki Radomskiej na okoliczność:, a) zdefiniowania pojęć 'olej przepracowany' i 'zużyty olej smarowy' i czy tym ostatnim pojęciem można objąć mieszaninę olejów świeżych...
, że wspólną cechą zużytych olejów smarowych i przepracowanych jest to, że odnoszą się do produktów, które utraciły przydatność eksploatacyjną w czasie stosowania. Oleje...

SA/Rz 1083/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-09

do silników /SWW 0241-1,0242-2/ a mianowicie 'oleje napędowe do silników szybkoobrotowych, wytwarzane z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji olejów smarowych...
. U dostawców olejów przeprowadzone zostały kontrole w celu ustalenia czy dostarczane przez nich do 'A' oleje były istotnie zużytymi olejami smarowymi i ustalono między innymi...

I SA/Bk 69/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-08-29

kontroli dokumentów (CMR i certyfikat jakości) wynikało, iż wskazaną cysterną z Łotwy do Niemiec miał być przewożony olej smarowy 'S.' o kodzie CN [...] w ilości 30 010...
z cysterną nr rej. [...]. Z okazanych w trakcie kontroli dokumentów (CMR i certyfikat jakości) wynikało, iż wskazaną cysterną z Łotwy do Niemiec miał być przewożony olej smarowy...

I SA/Bk 330/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-11-03

nr rej. [...]. Z okazanych w trakcie kontroli dokumentów (CMR i certyfikat jakości) wynikało, iż wskazaną cysterną z Łotwy do Niemiec miał być przewożony olej smarowy...
'Schmierol LB8' o kodzie CN 27101999 w ilości 30.010 kilogramów. W wyniku kontroli ustalono, że wskazaną cysterną zamiast deklarowanego oleju smarowego przewożono olej napędowy...

I SA/Bk 1823/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-21

miał być przewożony olej 'Schmierol LB8' (smarowy do form) o kodzie CN 27101991 w ilości 25.050 kilogramów. W związku z pobraniem prób oleju do badań ustalono gęstość oleju...
pomiaru (+/- 2 mg) pozwala na stwierdzenie, że olej spełnia ww. wymagania jakościowe. W badanych próbach nie stwierdzono obecności komponentów występujących w olejach...

I SA/Bk 13/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-02-20

, iż przewożony towar to olej smarowy o nazwie handlowej Technical Lubricant Ol) miałby równocześnie dokonywać weryfikacji przewożonego przez siebie towaru...
, że paliwa i oleje przywożone z Łotwy nie docierały do Niemiec. Firma Skarżącej wielokrotnie dokonywała przywozu oleju technicznego nabywanego na Łotwie, który wbrew treści...

I SA/Gd 226/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-06-25

w polskich i zagranicznych rafineriach, z których w wyniku mieszania i dodania komponentów uzyskiwał pełną gamę olejów smarowych. Oleje te były sprzedawane luzem...
na podstawie cen sprzedaży olejów smarowych stosowanych przez innych producentów na danym rynku lokalnym (K. i okolice), t.j. spółkę z o.o. 'E' oraz F., W toku prowadzonego...

I SA/Bk 1824/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-21

. [...]) przewożony był olej napędowy, podczas gdy w okazanej przez kierowcę pojazdu dokumentacji CMR, zadeklarowano przewóz oleju smarowego LB8 w ilości 25.050 kg...
sposób nie mogły wpłynąć na okoliczność, że pojazd oraz cysterna, w której ujawniono w dniu [...] grudnia 2016 r. olej napędowy, zamiast oleju smarowego, zadeklarowanego w liście...

I SA/Bk 197/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-05

zł). Środki ze sprzedaży zostaną przekazane w całości na rzecz Banku. Ponadto syndyk podniósł, iż zapasy magazynowe w postaci olejów smarowych zostały wycenione...
przez Syndyka na kwotę 31.972 zł, ale są to oleje przeterminowane, na które nie ma oferentów i prawdopodobnie trzeba będzie je zutylizować. Natomiast należności na rzecz spółki...

I SA/Bk 325/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-12-18

., Świadek J. N. zeznawał, że nigdy nie był z olejem na Łotwie, przyjeżdżał z towarem z G. na bazę do S., był to prawdopodobnie olej smarowy., Z akt sprawy wynika, że Spółka...
O., Z listów przewozowych wynika, że nadawcą oleju smarowego w każdym przypadku była firma: D. z Niemiec. Z kolei jako odbiorca towaru widnieje: S. 'M.'. W listach...
1   Następne >   2