Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 627/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

o uchylenie zaskarżonej decyzji., Wskazując na orzeczenie TSUE z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie C-349/13 Strona stwierdza, iż Trybunał przyjął, że oleje smarowe wykorzystywane...
tego zagadnienia. Strona podnosi, iż oleje smarowe silnikowe nigdy nie mogły korzystać ze zwolnień, co także dotyczy sprzedaży krajowej, jednak inne były terminy płatności...

I GSK 2122/15 - Wyrok NSA z 2017-06-07

olejów smarowych przeznaczonych do innych celów niż opałowe i napędowe nie podlega opodatkowaniu. Stosownie do art. 20 ust. 1 Dyrektyw energetycznej oleje smarowe...
akcyzowych zharmonizowanych przeznaczonych do innych celów niż szeroko rozumiane cele napędowe lub opałowe. Zwolnieniem objęte są m. in. oleje smarowe - w zależności...

I GSK 2135/15 - Wyrok NSA z 2017-06-07

Dyrektyw energetycznej oleje smarowe nie podlegają przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania uregulowanym w Dyrektywie Horyzontalnej. Zgodnie zaś z orzecznictwem ETS...
objęte są m. in. oleje smarowe - w zależności od ich przeznaczenia, co wynika wprost z przepisów § 13 ust. 1 pkt 5 i ust. 2d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26...

I GSK 2140/15 - Wyrok NSA z 2017-06-07

energetycznej oleje smarowe nie podlegają przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania uregulowanym w Dyrektywie Horyzontalnej. Zgodnie zaś z orzecznictwem ETS i utrwalonym...
. Zwolnieniem objęte są m. in. oleje smarowe - w zależności od ich przeznaczenia, co wynika wprost z przepisów § 13 ust. 1 pkt 5 i ust. 2d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia...

I GSK 2136/15 - Wyrok NSA z 2017-06-07

energetycznej oleje smarowe nie podlegają przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania uregulowanym w Dyrektywie Horyzontalnej. Zgodnie zaś z orzecznictwem ETS...
. Zwolnieniem objęte są m. in. oleje smarowe - w zależności od ich przeznaczenia, co wynika wprost z przepisów § 13 ust. 1 pkt 5 i ust. 2d rozporządzenia Ministra Finansów...

I GSK 2137/15 - Wyrok NSA z 2017-06-07

Dyrektyw energetycznej oleje smarowe nie podlegają przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania uregulowanym w Dyrektywie Horyzontalnej. Zgodnie zaś z orzecznictwem ETS...
. Zwolnieniem objęte są m. in. oleje smarowe - w zależności od ich przeznaczenia, co wynika wprost z przepisów § 13 ust. 1 pkt 5 i ust. 2d rozporządzenia Ministra...

I GSK 2182/15 - Wyrok NSA z 2017-06-07

lub opałowe. Zwolnieniem objęte są m. in. oleje smarowe - w zależności od ich przeznaczenia, co wynika wprost z przepisów § 13 ust. 1 pkt 5 i ust. 2d rozporządzenia...
albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek...

I GSK 2202/15 - Wyrok NSA z 2017-06-13

CN., DIC przyjął, że oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN 2710 1981 - 2710 1991 są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi, opodatkowanymi stawką podatku akcyzowego...
w wysokości 1 180 zł /1000 l. Ponadto stwierdził, że w zakresie opodatkowania wyrobów energetycznych, do których zalicza się oleje smarowe o kodzie 2710 1981 - 2710 1991...

I GSK 2242/15 - Wyrok NSA z 2017-06-13

CN., Wobec powyższego organ uznał, że na gruncie przepisów u.p.a. nabyte wewnątrzwspólnotowo przez Stronę oleje smarowe klasyfikowane do kodu CN 2710 19 81 są wyrobami...
2701, 2702 i 2704 do 2715 czyli obejmuje również oleje smarowe klasyfikowane do kodu CN 2710 19 81. Jednakże zgodnie z art. 2 ust. 4 lit.b dyrektywa ta nie ma zastosowania...

I GSK 2198/15 - Wyrok NSA z 2017-06-07

na pytanie, czy oleje smarowe, w tym oznaczone symbolem CN 2710 19 81, a więc takim jak nabywane wewnątrzwspólnotowo przez skarżącą powinny być opodatkowane podatkiem...
akcyzowym, a jeśli tak, czy i w jakim zakresie są zwolnione od tego podatku., W dalszej części Sąd I instancji podał, że oleje smarowe zostały ujęte w zakresie przedmiotowym...
1   Następne >   +2   +5   +10   80