Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 778/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-03

z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia: I. odrzucić skargę; II. oddalić wniosek strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy. W skardze...
na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] czerwca 2018 r. (Nr [...]) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów...

I SA/Wr 880/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-11-19

podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia: I. odrzucić skargę; II. oddalić wniosek strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy...
akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych. W skardze wniesiono m.in. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Skargę podpisał...

I SA/Wr 1142/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-12-17

z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia: I. odrzucić skargę; II. oddalić wniosek strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy. W skardze...
na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] września 2018 r. (Nr [...]) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów...

I SA/Wr 1133/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-12-17

z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia: I. odrzucić skargę; II. oddalić wniosek strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy. W skardze...
na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] września 2018 r. (Nr [...]) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów...

I SA/Wr 647/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-23

wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: odrzucić skargę. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I wezwano stronę do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie...

I SA/Wr 648/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-23

wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: odrzucić skargę. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I wezwano stronę do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie...

I SA/Wr 1018/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-23

wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: odrzucić skargę. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I wezwano stronę do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie...

I SA/Wr 1019/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-23

wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: odrzucić skargę. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I wezwano stronę do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie...

I SA/Wr 1020/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-23

wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: odrzucić skargę. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I wezwano stronę do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie...

I SA/Wr 346/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-02-06

wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: odrzucić skargę. W dniu 15 grudnia 2016 r. doręczono pełnomocnikowi skarżącej wezwanie do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   38