Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 806/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-21

za maj 2004 r. W uzasadnieniu podano, że Spółka we wniosku o stwierdzenie nadpłaty przedstawiła stan faktyczny, wedle którego wytwarzała oleje smarowe o symbolu PKWiU...
lub pośredników dokonujących ich dalszej odsprzedaży na rzecz ostatecznych klientów. Oleje smarowe nie były natomiast przeznaczone do celów napędowych, opałowych...

I SA/Gd 166/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-04-12

POBORU AKCYZY. OLEJE SMAROWE, KTÓRE BYŁY PRZEDMIOTEM OBROTU DOKONYWANEGO PRZEZ STRONĘ BYŁY PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO CELÓW INNYCH NIŻ OPAŁOWE LUB NAPĘDOWE., KWESTIĄ SPORNĄ...
W NINIEJSZEJ SPRAWIE JEST ZAGADNIENIE CZY REGULACJA KRAJOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ OLEJE SMAROWE O KODACH CN 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 99...

I SA/Gd 1654/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-07

należy także oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 81 oraz CN 2710 19 87, będące przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie, zasadnicze znaczenie miała Dyrektywa Rady...
akcyzowego w przypadku obrotu nim, albowiem chodzi o to, aby obrót ten prowadził do zużycia towaru w inny sposób niż na cele napędowe lub opałowe. A zatem, oleje smarowe...

I SA/Gd 1653/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-07

także oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 81 oraz CN 2710 19 87, będące przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie, zasadnicze znaczenie miała Dyrektywa Rady 92/12/EWG...
akcyzowego w przypadku obrotu nim, albowiem chodzi o to, aby obrót ten prowadził do zużycia towaru w inny sposób niż na cele napędowe lub opałowe. A zatem, oleje smarowe powinny...

I SA/Gd 1649/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-03-31

prawnym obowiązującym w okresie obowiązywania ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania wyrobów energetycznych, do których zaliczyć należy także oleje smarowe...
o to, aby obrót ten prowadził do zużycia towaru w inny sposób niż na cele napędowe lub opałowe. A zatem, oleje smarowe powinny zostać zużyte w celach innych niż napędowe...

I SA/Gd 1650/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-03-31

prawnym obowiązującym w okresie obowiązywania ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania wyrobów energetycznych, do których zaliczyć należy także oleje smarowe...
o to, aby obrót ten prowadził do zużycia towaru w inny sposób niż na cele napędowe lub opałowe. A zatem, oleje smarowe powinny zostać zużyte w celach innych niż napędowe...

I SA/Gd 1651/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-03-31

prawnym obowiązującym w okresie obowiązywania ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania wyrobów energetycznych, do których zaliczyć należy także oleje smarowe...
o to, aby obrót ten prowadził do zużycia towaru w inny sposób niż na cele napędowe lub opałowe. A zatem, oleje smarowe powinny zostać zużyte w celach innych niż napędowe...

I SA/Gd 1657/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-20

należy także oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 81 oraz CN 2710 19 87, będące przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie, zasadnicze znaczenie miała Dyrektywa Rady...
akcyzowego w przypadku obrotu nim, albowiem chodzi o to, aby obrót ten prowadził do zużycia towaru w inny sposób niż na cele napędowe lub opałowe. A zatem, oleje smarowe...

I SA/Gd 1652/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-07

obrotu nim, albowiem chodzi o to, aby obrót ten prowadził do zużycia towaru w inny sposób niż na cele napędowe lub opałowe. A zatem, oleje smarowe powinny zostać zużyte...
za przedmiot oleje smarowe z przeznaczeniem na cele inne niż napędowe i opałowe, a nie tylko wyłącznie faktyczne, bezwarunkowe zużycie tych olejów smarowych., WSA podniósł...

I SA/Gd 1656/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-20

, do których zaliczyć należy także oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 81 oraz CN 2710 19 87, będące przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie, zasadnicze znaczenie miała Dyrektywa...
jest dokonanie czynności mającej za przedmiot oleje smarowe z przeznaczeniem na cele inne niż napędowe i opałowe, a nie tylko wyłącznie faktyczne, bezwarunkowe zużycie...
1   Następne >   +2   +5   +10   14