Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

SA/Po 1683/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-10-20

. Spółka z o.o. Centrala Importowo-Eksportowa sprowadziła z zagranicy oleje smarowe, odprawione ostatecznie na granicy celnej i dopuszczone do obrotu na polskim obszarze...
art. 14 ust. 1 pkt 20 prawa celnego zwolnieniu od cła podlegają materiały pędne, niezbędne do eksploatacji środków przewozowych oraz oleje smarowe, znajdujące...