Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Sz 500/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-12-20

akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), zwaną dalej 'ustawą 2004 r.', uznające za wyroby akcyzowe zharmonizowane oleje smarowe, jak również § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia...
produkty energetyczne wykorzystywane do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania. Tym samym oleje smarowe wykorzystywane do innych celów niż nośniki energii...

I SA/Sz 62/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-05-20

stałe, oleje przetwórcze, oleje specjalne czyszczące (CN 2710 19 90)., Wymienione oleje smarowe są następnie sprzedawane w Polce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom...
niż opalowe i napędowe, nie podlegają opodatkowaniu zharmonizowanym podatkiem akcyzowym. Stosownie zaś do art. 20 ust. 1 Dyrektywy Energetycznej, oleje smarowe (CN 2710 19 81, CN...

I SA/Sz 499/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-12-19

. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), zwaną dalej 'ustawą 2004 r.', uznające za wyroby akcyzowe zharmonizowane oleje smarowe, jak również § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów...
nie podlegają produkty energetyczne wykorzystywane do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania. Tym samym oleje smarowe wykorzystywane do innych celów...

I SA/Sz 553/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-19

2710 19 90)., Wymienione oleje smarowe są następnie sprzedawane w Polce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom dokonującym ich dalszej odsprzedaży na rzecz ostatecznych...
elektrycznej Dz. U. z 2003 r. L 283/51 ze zm.), zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego o potwierdzenie, że oleje smarowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...

I SA/Sz 221/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-06-10

dalej: 'u.p.a.', uznające za wyroby akcyzowe zharmonizowane oleje smarowe, jak również § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r...
do ogrzewania. Tym samym oleje smarowe wykorzystywane do innych celów niż nośniki energii nie podlegają wspólnemu systemowi podatku akcyzowego, nie stanowią wyrobów...

I SA/Bd 48/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-28

) produktu o nazwie handlowej 'Tudalen 12' i 'Tudalen 1927' - oleju smarowego (kod CN 2710 19 99). Strona prowadzi działalność produkcyjną, w której wykorzystuje oleje smarowe...
ani jako oleje smarowe do silników, ani do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników., Odnosząc...

I SA/Sz 162/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-06-03

za wyroby akcyzowe zharmonizowane oleje smarowe, jak również § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r., w sprawie obniżenia stawek podatku...
innych niż paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania. Tym samym, oleje smarowe wykorzystywane do innych celów niż nośniki energii nie podlegają wspólnemu systemowi podatku...

I SA/Sz 370/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-06-03

', uznające za wyroby akcyzowe zharmonizowane oleje smarowe, jak również § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek...
energetyczne wykorzystywane do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania., Tym samym oleje smarowe wykorzystywane do innych celów niż nośniki energii...

I SA/Sz 250/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-20

oraz kontrolowania (Dz. U. UE. L 76 str. 1 ze zm.) - zwanej dalej: 'Dyrektywą Horyzontalną', stwierdzając m.in., iż oleje smarowe, jako produkty energetyczne, objęte...
. wyroby te w ogóle nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Ponadto oleje smarowe o wskazanych kodach nie podlegają także przepisom dotyczącym kontroli...

I SA/Sz 267/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-20

76 str. 1 ze zm.) - zwanej dalej: 'Dyrektywą Horyzontalną', stwierdzając m.in., iż oleje smarowe, jako produkty energetyczne, objęte są regulacjami obu wymienionych...
opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Ponadto oleje smarowe o wskazanych kodach nie podlegają także przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania zawartym w Dyrektywie...
1   Następne >   +2   +5   +10   41