Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 1649/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-03-31

prawnym obowiązującym w okresie obowiązywania ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania wyrobów energetycznych, do których zaliczyć należy także oleje smarowe...
o to, aby obrót ten prowadził do zużycia towaru w inny sposób niż na cele napędowe lub opałowe. A zatem, oleje smarowe powinny zostać zużyte w celach innych niż napędowe...

I SA/Gd 1650/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-03-31

prawnym obowiązującym w okresie obowiązywania ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania wyrobów energetycznych, do których zaliczyć należy także oleje smarowe...
o to, aby obrót ten prowadził do zużycia towaru w inny sposób niż na cele napędowe lub opałowe. A zatem, oleje smarowe powinny zostać zużyte w celach innych niż napędowe...

I SA/Gd 1651/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-03-31

prawnym obowiązującym w okresie obowiązywania ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania wyrobów energetycznych, do których zaliczyć należy także oleje smarowe...
o to, aby obrót ten prowadził do zużycia towaru w inny sposób niż na cele napędowe lub opałowe. A zatem, oleje smarowe powinny zostać zużyte w celach innych niż napędowe...

III SA/Gl 922/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-05

zaakcentowała, że oleje smarowe oznaczone są kodami CN 2710 19 81 i nie mają do nich zastosowania przepisy dotyczące kontroli i obrotu zawarte w Dyrektywie Horyzontalnej...
akcyzowym. Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 1 Dyrektywy Energetycznej oleje smarowe nie są objęte regulacjami dotyczącymi kontroli i przemieszczania zawartymi w Dyrektywie...

I FSK 583/15 - Wyrok NSA z 2015-09-11

działalności gospodarczej Spółka nabywa od innego podmiotu, nie będącego składem podatkowym ani też podmiotem pośredniczącym, oleje smarowe, wykorzystywane w celach...
akcyzowego. Obecnie Spółka planuje nabywać oleje smarowe, korzystające ze zwolnienia ze względu na przeznaczenie za pośrednictwem składu podatkowego innego podmiotu...

I FSK 531/15 - Wyrok NSA z 2015-06-19

.)., Zdaniem Spółki, nabycie ww. produktów określanych przez Spółkę, jako oleje smarowe, nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 4, art...
lub paliwo do ogrzewania. Wobec powyższego, oleje smarowe - jak ogólnie nazwał wnioskodawca wskazane we wniosku wyroby, wykorzystywane do celów innych niż paliwo silnikowe...

I SA/Bk 217/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-09-17

do kodu PCN od 271019710 do 271019990 określone jak oleje smarowe, z wyłączeniem 271019850 - oleje białe, parafina ciekła, ex 271019990 - smary plastyczne...
oleju w grupie 'olejów smarowych i pozostałych olejów' do kodu PCN 271019990. Podkreślono też, że strona, w oświadczeniu z dnia 24.11.2003 r. wskazała, że olej podstawowy...

III SA/Wa 2107/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

faktyczny przedstawia się następująco: na polski rynek wprowadzany był olej napędowy jako pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje. Olej transportowany był z Niemiec...
wewnątrzwspólnotowej dostawy do Słowacji i dalej do Rumunii, poprzez łańcuch podmiotów: B. T. B. - T. s.r.o. - B. ROM. Faktycznie jednak olej smarowy był sprzedawany w Polsce...

I SA/Op 89/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-11

. To kierowcy są w stanie wskazać, gdzie zrzucali olej smarowy. Ten odbiorca hurtowy sprzedawał gdzieś po swojej okolicy olej smarowy jako napędowy małym odbiorcom...
. (bo tylko oni 'ustalali ceny' i ,,[nie mogło się nic odbyć bez ich zgody') posiadali wiedzę, że kupują olej smarowy. Wyjawił, że ,,od początku istnienia 'grupy paliwowej...

I SA/Op 88/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-11

się w komputerze. To kierowcy są w stanie wskazać, gdzie zrzucali olej smarowy. Ten odbiorca hurtowy sprzedawał gdzieś po swojej okolicy olej smarowy jako napędowy małym...
. (bo tylko oni 'ustalali ceny' i 'nie mogło się nic odbyć bez ich zgody') posiadali wiedzę, że kupują olej smarowy. Wyjawił, że od początku istnienia 'grupy paliwowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   25