Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Gl 1232/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-24

wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych. Organ wskazał, że przedmiotowe oleje są przyporządkowane do kodu CN 27101981 - Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje...
Spółka, nie są tam wymienione. W konsekwencji, zdaniem Spółki, należy uznać, iż oleje smarowe oznaczone kodem nomenklatury celnej CN 2710 19 81, używane jako oleje silnikowe...

III SA/Gl 1230/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-24

wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych. Organ wskazał, że przedmiotowe oleje są przyporządkowane do kodu CN 27101981 - Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje...
prowadzi do wniosku, iż oleje, które nabywała Spółka, nie są tam wymienione. W konsekwencji, zdaniem Spółki, należy uznać, iż oleje smarowe oznaczone kodem nomenklatury...

III SA/Gl 1233/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-24

wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych. Organ wskazał, że przedmiotowe oleje są przyporządkowane do kodu CN 27101981 - Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje...
Spółka, nie są tam wymienione. W konsekwencji, zdaniem Spółki, należy uznać, iż oleje smarowe oznaczone kodem nomenklatury celnej CN 2710 19 81, używane jako oleje...

III SA/Gl 1231/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-24

olejów smarowych. Organ wskazał, że przedmiotowe oleje są przyporządkowane do kodu CN 27101981 - Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe. Organ...
, nie są tam wymienione. W konsekwencji, zdaniem Spółki, należy uznać, iż oleje smarowe oznaczone kodem nomenklatury celnej CN 2710 19 81, używane jako oleje silnikowe, na gruncie...

III SA/Gl 1234/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-24

wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych. Organ wskazał, że przedmiotowe oleje są przyporządkowane do kodu CN 27101981 - Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje...
, które nabywała Spółka, nie są tam wymienione. W konsekwencji, zdaniem Spółki, należy uznać, iż oleje smarowe oznaczone kodem nomenklatury celnej CN 2710 19 81, używane jako oleje...

I GSK 1788/11 - Wyrok NSA z 2013-03-27

. Powołany przepis stanowi, że zwalnia się od akcyzy sprzedaż olejów napędowych, olejów opałowych lub olejów smarowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.18-02.50 oraz objętych...
i agregat prądotwórczy zużywały olej napędowy zwolniony od akcyzy, polegały w części na pogłębianiu koryta rzeki. Mieściły się one w zakresie pojęcia inżynieria wodna...