Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 38/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-03-07

. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017r. poz. 43), dalej: 'u.p.a.'. Organ wyjaśnił, że Spółka zmieniając przeznaczenie nabytego oleju smarowego na olej napędowy, weszła w posiadanie...
, Spółka J., (w 2012r. A. Sp. z o.o.) w 2012r. weszła w posiadanie oleju smarowego, który następnie wprowadziła do obrotu jako olej napędowy bez uiszczenia należnego...

I SA/Kr 300/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-26

ropopochodnych zgodnie z wydanym przez Urząd Skarbowy zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego. Aktualnie spółka nabywa komponenty do produkcji olejów smarowych - olej...
jednostkowych lub do autocysterny wg zamówienia odbiorcy., Wytworzone przez wnioskodawcę produkty - oleje smarowe (kody CN 2710 19 91-99) podlegają odsprzedaży na rzecz...

III SA/Gl 807/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-16

) wytwarza olej smarowy [...] o kodzie CN 2710 19 99, który nie jest wykazany w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r. Wykonywane przez nią usługi przerobu...
ze składników będącego z grupy olejów napędowych w celu wytworzenia oleju smarowego,, - pominięcie ustalenia charakteru całego świadczenia, tj. czy jest to usługa...

I SA/Wr 1205/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-18

z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: sprostować z urzędu błędne oznaczenie daty wydania orzeczenia, zawarte w komparycji postanowienia...
Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] 2017 r. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych., W komparycji powyższego orzeczenia została...

I SA/Wr 1130/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-13

nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I SA/Wr 875/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-11-19

wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia: I. odrzucić skargę, II. oddalić wniosek strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy. W wykonaniu zarządzenia...

I GSK 31/18 - Wyrok NSA z 2018-03-06

z nabyciem wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych zgodnie z fakturą nr [...] z [...] maja 2014 r. w wysokości [...] zł., Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy...
biegłych czy też zwrócenie się o specyfikacje towaru do sprzedającego oleje na terenie RFN, co w rezultacie uniemożliwiło dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego;, - art. 191...

I GSK 963/17 - Wyrok NSA z 2018-02-07

z nabyciem wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych zgodnie fakturą nr 80214130 z 1 kwietnia 2014 r. w wysokości 28.759 zł., Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy...
czy też zwrócenie się o specyfikacje towaru do sprzedającego oleje na terenie RFN, co w rezultacie uniemożliwiło dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego;, - art. 191 w zw...

I GSK 37/18 - Wyrok NSA z 2018-03-09

z nabyciem wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych zgodnie fakturą nr [...] z [...] lipca 2014 r. w wysokości 29.083,00 zł., Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał...
oleje na terenie RFN, co w rezultacie uniemożliwiło dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego;, - art. 191 w zw. z art. 120, art. 121 § 1, art. 187 § 1 i art. 188 O.p. poprzez...

I GSK 961/17 - Wyrok NSA z 2018-01-30

z nabyciem wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych zgodnie fakturą nr [...] z 2 kwietnia 2014 r. w wysokości 28.112 zł., Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy...
czy też zwrócenie się o specyfikacje towaru do sprzedającego oleje na terenie RFN, co w rezultacie uniemożliwiło dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego;, - art. 191 w zw...