Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

SA/Rz 1612/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-02-04

miejsce zamieszkania w P. miał Kartę Rezydenta ważną do 19 grudnia 2005 r. i jak każdy cudzoziemiec mógł zarejestrować samochód na swoje nazwisko. Analizując te ustalenia...
skarżącego i wniósł o uchylenie obu wydanych w sprawie decyzji. W uzasadnieniu wskazał, że przedstawione przez niego dowody dostatecznie dowodzą użytkowania pojazdu...