Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 18/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-12-18

rejestracji pojazdu jako samochodu ciężarowego uniwersalnego, wydał nowy dowód rejestracyjny (...) oraz dokonał odpowiedniego wpisu w karcie pojazdu., W dniu 8 marca 2000 r...
świadectwa homologacji na nową kategorię pojazdu oraz wydania karty pojazdu dla każdego wykonanego samochodu ciężarowego, który wprowadza do obrotu handlowego., Natomiast...

OPK 20-22/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-12-18

tego artykułu są dokumentowane w karcie pojazdu, a odpowiednich wpisów dokonuje starosta., Przy rozpatrywaniu spraw Kolegium zwróciło uwagę na szczegółowe uregulowanie obowiązku...
zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.' Natomiast w ust. 2 stwierdza...