Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III AZP 14/88 - Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Państwa, gdyż jako 'towar celny' traktuje także utwory /publikacje/ i inne przekazy informacji, wprowadzając w art. 13 ust. 1 ogólny zakaz m.in. przywożenia z zagranicy...
wkracza ze swoimi unormowaniami w tę samą w istocie sferę państwowej kontroli rozpowszechniania na terenie kraju publikacji i wszelkich przekazów informacji, wykonywanej...