Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 13/96 - Postanowienie Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-03

w tym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, jest to sprawa z zakresu administracji publicznej. W każdym razie z uwagi na nierównorzędność...
informacji o wysokości opłat adiacenckich obciążających poszczególne działki budowlane, to czy dopuszczalne jest unormowanie w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie art. 18...