Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Sz 1239/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-01-20

. na decyzję Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...] w dniu [...] wydał...
decyzję nr [...] znak: [...] o braku podstaw do stwierdzenia, u H. S. choroby zawodowej zespołu cieśni w obrębie nadgarstka wymienionej w poz. [...] pkt [...] wykazu chorób...

II SA/Sz 211/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-29

[...] delegowanego do Prokuratury [...] B. R. sprawy ze skargi L. D. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...
oddala skargę. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej u L. D. zostało wystawione w dniu [...] przez Poradnię Ortopedyczno-Urazową Samodzielnego Publicznego Szpitala...

II SA/Sz 770/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-12

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę W dniu [...]r. [...] zwróciła się do Inspektora Sanitarnego o wydanie ostatecznej...
decyzji w sprawie choroby zawodowej, związanej z jej narażeniem na promieniowanie elektromagnetyczne, którego źródłem była radiostacja zlokalizowana w pobliżu...

SA/Sz 18/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-11

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej o d d a l a skargę . Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Miejski Inspektor Sanitarny...
zbiorników olejami napędowymi jak i fakt zasłabnięcia pracownika w pracy daje podstawę do stwierdzenia choroby zawodowej., Od decyzji tej odwołanie wniósł pracodawca B...

II SA/Sz 926/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-02-28

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją z dnia, [...], Nr [...], działając na podstawie art...
. 138 § 1, pkt 1 Kpa oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 65, poz. 294 z późn. zm.) oraz § 10...

II SA/Sz 915/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-21

2016 r. sprawy ze skargi R. P. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej I. oddala skargę, II...
postępowanie administracyjne wszczęte na podstawie zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u R. P. ., W uzasadnieniu decyzji organ powołał się na orzeczenie lekarskie...

II SA/Sz 815/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-29

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Wojewódzki Inspektor Sanitarny, decyzją z dnia...
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.11.1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 65, poz. 294 z 1983 r. ze zm.) oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...

SA/Sz 2082/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-04-27

Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...], na podstawie orzeczeń lekarskich...
oraz po dokonaniu dochodzenia epidemiologicznego na stanowiskach pracy, wydał w dniu [...] r. decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej u J.K ., Od wymienionej...

II SA/Sz 138/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-05

. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w P. decyzją...
. U. z 2006 r., Nr 122, poz. 851 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 1983 r. Nr 65, poz. 294...

II SA/Sz 322/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-10

. na decyzję Inspektora Sanitarnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w S po rozpoznaniu w dniu [...] sprawy...
ze skargi H G na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w S z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchylił zaskarżoną decyzję...
1   Następne >   +2   +5   +10   90