Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 1/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-05-11

. i obecnie przebywa on w domu sam, ponieważ obowiązki zawodowe uniemożliwiają najbliższej rodzinie sprawowanie opieki w godzinach dziennych. Z tego wynika potrzeba zwiększenia...
w postaci usług opiekuńczych przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, ale są jej pozbawione, a także osobom...

OPK 13/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-09-24

, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii o orzeczeń lekarskich. Świadczeń zdrowotnych...
/ pracodawcę, 3/ fundację, związek zawodowy, samorząd zawodowy lub stowarzyszenie, 4/ inną krajową albo zagraniczną osobę prawną, lub osobę fizyczną, 5/ spółkę nie mającą...