Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 2766/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-01-28

skarg Bogusławy B., Jana B., Piotra Ś., Doroty Dz., Joanny C. i Ryszarda C. na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

SA/Kr 112/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-03-30

skargę Władysława S. na decyzję Wojewody Nowosądeckiego w przedmiocie czynszu najmu należnego od Ludwiki M.

II SA/Kr 724/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-10-01

skargę w przedmiocie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.

I SA/Kr 392/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. z 2 lutego 2000 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Rady Miejskiej w R. z 28 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

I SA/Kr 21/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 1996 r.

II SA/Kr 2206/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody K. w przedmiocie nakazania przedłożenia ekspertyzy budowlanej

I SA/Kr 756/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-11-05

Zarząd gminy nie ma legitymacji do zaskarżenia uchwały kolegium regionalnej izby obrachunkowej w sprawie nieudzielenia mu absolutorium przez radę gminy.

SA/Kr 1911/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-02-07

Brak jest podstaw do wyłączenia skutków z powodu nieznajomości prawa przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.
1   Następne >   +2   +5   +10   77