Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 546/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-02-16

. a. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 czerwca 2020 roku, złożonego przez pełnomocnika Z. Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą B. [...], o zawieszenie postępowania administracyjnego...
F. postanowił odmówić zawieszenia postępowania administracyjnego. W uzasadnieniu organ wskazał, że w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie zmiany decyzji...

II SA/Wr 740/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-12-06

W. na postanowienie Wojewody D. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu...
administracyjnego, odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości gruntowej położonej we W. w obrębie S., oznaczonej...

II SA/Wr 730/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-12-03

W. na postanowienie Wojewody D. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu...
postępowania administracyjnego, odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości gruntowej położonej we W. w obrębie S...

II SA/Wr 621/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-23

., znak [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości gruntowej położonej we W., oznaczonej geodezyjnie jako działki...
, że pismem z dnia 21 lutego 2013 r. Gmina W., reprezentowana przez r.pr. M. J., wystąpiła do Starosty Ś. z wnioskiem o zawieszenie postępowania administracyjnego...

II SA/Wr 312/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-08-06

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej...
z późn. zm.) odmówił uwzględnienia wniosku Gminy W., reprezentowanej przez pełnomocnika o zawieszenie postępowania prowadzonego w sprawie z wniosku D. K. o zwrot...

II SA/Wr 607/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-01-13

. na postanowienie Wojewody D. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...]r. Nr [...] Starosta L...
. na podstawie art. 98 § 1 oraz art. 101 § 1 i § 3 kpa odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę obiektu handlowo-usługowego...

II SA/Wr 530/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-04

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 30 maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku...
. - zwanej dalej u.p.e.a), utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego...

III SA/Wr 663/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-12-05

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę w całości. Przedmiotem...
. z dnia [...] 2017 r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie wystawionego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny tytułu...

II SA/Wr 67/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-06

[...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we [...] z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
pierwszej instancji o nałożeniu na zobowiązaną grzywny w celu przymuszenia do wykonania egzekwowanego obowiązku. Dalej strona wniosła o zawieszenie postępowania...

II SA/Wr 54/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-10

odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie robót budowlanych obejmujących wykonanie parkingu oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...] r...
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie robót budowlanych wykonanych na terenie działek nr [...], [...] i [...], AM-[...], obręb S. we W., obejmujących...
1   Następne >   +2   +5   +10   100