Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 696/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-12-03

., Ponadto 1184 oświadczeń wskazywało jako nabywców osoby, które nie zostały zidentyfikowane w zbiorach meldunkowych i w ewidencjach podatników powadzonych przez organy...
. Aż 1.738 oświadczeń nie zawiera wszystkich wymaganych przepisami danych, z tego w 1.184 przypadkach nie zidentyfikowano nabywców w zbiorach meldunkowych i w ewidencjach...

I SA/Bd 270/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-08-12

na oświadczeniach o przeznaczeniu oleju opałowego i oparcie się w powyższym zakresie wyłącznie na danych zawartych w zbiorach meldunkowych,, - art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez...
, jak również do obwarowania tej ulgi podatkowej. Ministrowi Finansów przysługiwało zatem prawo do ustalenia warunku obniżki w postaci uzyskania przez sprzedającego od nabywcy oświadczenia...

I SA/Bk 410/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-02-06

w ewidencjach ludności właściwych miejscowo organów meldunkowych. Z uwagi na powyższe Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. decyzją z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] określił...
wymienione z imienia, nazwiska i adresu nie figurowały w ewidencjach ludności właściwych miejscowo organów meldunkowych. W wyniku przesłuchań osób w charakterze świadków ustalono...

III SA/Kr 802/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-15

używania samochodu., Ponadto skarżący wniósł o rozstrzyganie w kwestiach wątpliwych na jego korzyść podnosząc, że jest osobą podeszłym wieku i zasługuje na zastosowania ulg...

I SA/Bd 373/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-05-27

. 191, § 1 O.p., poprzez poprzestanie na zebraniu materiału dowodowego w postaci analizy prawidłowości danych NIP i PESEL, informacji meldunkowych, a nie poczynienie...
do skorzystania z ulg lub zwolnień podatkowych, a także wskazywać skutki niedochowania tych warunków przez podatnika, sprowadzające się najczęściej do utraty możliwości...

I SA/Bd 182/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-06-11

oleju opałowego i oparcie się w powyższym zakresie wyłącznie na danych zawartych w zbiorach meldunkowych,, - art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez pozbawienie strony...
, do obniżenia stawki podatku akcyzowego dotyczącej oleju, jak również do obwarowania tej ulgi podatkowej. Zatem Ministrowi Finansów przysługiwało prawo do ustalenia warunku...

I SA/Bd 181/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-06-11

weryfikację danych zawartych na oświadczeniach o przeznaczeniu oleju opałowego i oparcie się w powyższym zakresie wyłącznie na danych zawartych, w zbiorach meldunkowych...
podatku akcyzowego dotyczącej oleju, jak również do obwarowania tej ulgi podatkowej warunkami, od spełnienia których uzależnione jest skorzystanie z preferencyjnej stawki...