Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 3236/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-27

odbioru'). Kto był wówczas dorosłym domownikiem można ustalić uzyskując informację w urzędzie meldunkowym., Dopiero w kolejnym etapie należy rozważyć konieczność ustalenia...