Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 1865/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-05

2014 r. w wysokości 677,40 zł wraz z odsetkami w wysokości 246,04 zł., W uzasadnieniu swojej decyzji organ podał, że w przypadku postępowań w przedmiocie przyznania ulg...
gospodarstwo domowe, zaświadczenie potwierdzające liczbę osób w jej gospodarstwie domowym (z urzędu gminy, wydziału meldunkowego, administracji, wyliczeń czynszowych, od sołtysa...

V SA/Wa 3236/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-27

odbioru'). Kto był wówczas dorosłym domownikiem można ustalić uzyskując informację w urzędzie meldunkowym., Dopiero w kolejnym etapie należy rozważyć konieczność ustalenia...