Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 1966/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-10

się do Szefa CBA o potwierdzenie złożenia przez niego oświadczenia wystarczającego do skorzystania w 2010 r. z tzw. ulgi meldunkowej w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego...
Wewnętrznych CBA. Zaznaczył, że w odpowiednim czasie powiadomił organ CBA o zamiarze skorzystania z ulgi meldunkowej, tj. przy składaniu oświadczenia o stanie majątkowym w dniu...

III SA/Kr 929/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-23

lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. z 1950r., nr 6, poz. 46)., Obowiązywała też ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ulgach w odbywaniu służby wojskowej...
urzędowania komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających egzaminy końcowe z przedmiotów wojskowych (ust. 2)., Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ulgach...