Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 582/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-03-13

meldunkowych - kartotekach prowadzonych przez właściwe organy, ewentualnie osoby te nie były zameldowane pod wskazanymi adresami, a nadto, iż część nabywców tego towaru w ogóle...
i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Słusznie wskazuje zatem skarżąca...

I SA/Lu 93/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-20

, o czym min. świadczy fakt, że ich dane adresowe nie figurują w zbiorach meldunkowych właściwych urzędów gmin., Rozpoznając sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny...
urzędów gminnych z których wynika, iż wskazani w oświadczeniach nabywcy nie figurują, bądź nigdy nie figurowali w zbiorach meldunkowych / protokół kontroli, T.III akt...

I SA/Lu 94/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-20

. świadczy fakt, że ich dane adresowe nie figurują w zbiorach meldunkowych właściwych urzędów gmin oraz zauważył, iż kwestia wymogów, jakie winny spełniać oświadczenia...
czynności sprzedaży uzyskano informacje z właściwych urzędów gminnych, z których wynika, iż nie figurują, bądź nigdy nie figurowali oni w zbiorach meldunkowych / protokół...

I SA/Lu 92/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-20

, które zawierają dane nie pozwalające na zidentyfikowanie kupujących, o czym min. świadczy fakt, że ich dane adresowe nie figurują w zbiorach meldunkowych właściwych...
meldunkowych / protokół kontroli, T.III akt podatkowych (brak numeracji kart) /., Sprawdzeniem objęto także 26 odbiorców indywidualnych, w tych sytuacjach, w których możliwe...

I SA/Bk 410/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-02-06

w ewidencjach ludności właściwych miejscowo organów meldunkowych. Z uwagi na powyższe Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. decyzją z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] określił...
wymienione z imienia, nazwiska i adresu nie figurowały w ewidencjach ludności właściwych miejscowo organów meldunkowych. W wyniku przesłuchań osób w charakterze świadków ustalono...

III SA/Kr 802/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-15

używania samochodu., Ponadto skarżący wniósł o rozstrzyganie w kwestiach wątpliwych na jego korzyść podnosząc, że jest osobą podeszłym wieku i zasługuje na zastosowania ulg...