Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 769/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-25

oświadczenia o spełnieniu warunków skorzystania z ulgi meldunkowej. Zdaniem Strony, powyższe stanowi nowe okoliczności w sprawie uzasadniające zmianę przedmiotowego...