Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 649/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-10-05

we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania...
- K. Ł., o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] r., nr [...], wydanej przez działającego z upoważnienia Burmistrza W., Sekretarza Gminy, którą ustalono...

II SA/Wr 183/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-17

tego organu z dnia 20 listopada 2009 r. ([...]) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia...
z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji tego Kolegium z dnia 15 listopada 2007r. oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy B. z dnia 20...

IV SA/Wr 514/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-18

Kolegium Odwoławczego we W., z dnia [...] maja 2014 r. nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia...
odmawiającego stwierdzenia nieważności, postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej w całości decyzję odmawiającą...

I SA/Wr 965/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-09

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości...
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J. utrzymało w mocy decyzję wydaną przez ten organu w pierwszej instancji [...] r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej...

I SA/Wr 352/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie: odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wymiaru...
[...]. (nr [...]) oraz poprzedzająca ją decyzja tego organu z dnia [...]r. (nr [...]) odmawiająca wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta W. z dnia [...] (nr ewid...

I SA/Wr 349/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie: odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wymiaru...
. (nr [...]) oraz poprzedzająca ją decyzja tego organu z dnia [...]. (nr [...]) odmawiająca wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta W. z dnia...

I SA/Wr 350/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie: odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wymiaru...
. (nr [...]) oraz poprzedzająca ją decyzja tego organu z dnia [...]r. (nr [...]) odmawiająca wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta W. z dnia [...] (nr ewid...

I SA/Wr 351/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie: odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wymiaru...
. (nr [...]) oraz poprzedzająca ją decyzja tego organu z dnia [...]r. (nr [...]) odmawiająca wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta W. z dnia [...] (nr ewid...

I SA/Wr 353/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie: odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wymiaru...
. (nr [...]) oraz poprzedzająca ją decyzja tego organu z dnia [...]r. (nr [...]) odmawiająca wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta W. z dnia [...] (nr ewid...

I SA/Wr 355/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie: odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wymiaru...
. (nr [...]) oraz poprzedzająca ją decyzja tego organu z dnia [...]r. (nr [...]) odmawiająca wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta W. z dnia [...]r. (nr ewid...
1   Następne >   +2   +5   +10   100