Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd NSA oz. w Łodzi X
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Łd 2416/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-10-11

spółki H. wykonywali prace w różnym czasie i w różnych miejscach. Rafał B. pracował na trzech z nich, to jest na linii wskazanej wyżej, stacji bazowej w Ż. i linii...