Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Wr 639/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-07-15

odrębną nieruchomość budynków znajdujących się na tych działkach na podstawie aktu notarialnego rep. [...] nr [...]. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę 2.072.940...
podatkowe wobec Strony w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. od dochodu osiągniętego z tytułu sprzedaży nieruchomości...

I SA/Wr 393/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-12-15

transakcji sprzedaży nieruchomości, jak i prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących transakcje sprzedaży nieruchomości opisane we wniosku...
paliw (Nieruchomość nr 1). Do ceny sprzedaży został doliczony podatek VAT według stawki 23%. Sprzedający oświadczyli, że z tytułu dokonania tej czynności są podatnikami...

I SA/Wr 853/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-11-16

. Aby doprowadzić do realizacji tego planu, małżonkowie, wiedzieli, że będą musieli dokonać sprzedaży posiadanej nieruchomości w W. wraz z domem mieszkalnym. W dniu 5 maja...
2015 r. małżonkowie zawarli, pisemną przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej ww. domem mieszkalnym wraz z udziałem w drodze dojazdowej...

I SA/Wr 34/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-23

w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą nieruchomości., We wniosku wspólnym złożonym przez Skarżącego i E. N. (dalej: Zainteresowani) przedstawiono...
(dalej: Spółka A) następujące nieruchomości: Zabudowaną działkę gruntu nr [...] położoną we W. (działka w chwili sprzedaży zabudowana była budynkami przemysłowymi...

I SA/Wr 634/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-01-24

z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę Banku. Z uzyskanej kwoty są spłacani wierzyciele spadkodawczyni. Szybka sprzedaż Nieruchomości była jedynym sposobem na zatrzymanie...
z powyższym opisem zadano następujące pytanie., Czy sprzedaż Nieruchomości spowodowała powstanie przychodu u Wnioskodawcy w PIT, a jeżeli tak, to w jaki sposób Wnioskodawca...

I SA/Wr 1169/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-20

Zamiejscowy w J. G. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości oddala skargę. Dyrektor Izby...
. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 1999r. w kwocie [...] zł z tytułu sprzedaży nieruchomości., Z poczynionych ustaleń faktycznych stanowiących podstawę wydania...

I SA/Wr 250/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-15

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży nieruchomości oddala skargę...
podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości. W toku kontroli organ podatkowy I instancji ustalił, iż W. D. (dalej : skarżący) w dniach 31 stycznia...

I SA/Wr 145/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-17

w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości oraz opodatkowania podatkiem VAT tej dostawy., We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe., Powiat O. (realizuje...
dokonać sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni Zakładu Opieki Zdrowotnej w O. (dalej: ZOZ). ZOZ w O. jest utworzoną przez Powiat jednostką...

I SA/Wr 127/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-19

przestrzennego w zakresie aktywności gospodarczej ww. terenu. 29 sierpnia 2006 r. skarżąca zawarła z 'D' Sp. z o.o. z/s w W. umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości...
sprzedaży spornych nieruchomości nie działała jako podatnik, gdyż czynności te stanowiły zarząd majątkiem osobistym, niezwiązanym z zarobkowym z obrotem nieruchomościami...

II SA/Wr 421/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-04

na uchwałę Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 czerwca 2004 r. nr XIV/86/04 w przedmiocie zasad sprzedaży nieruchomości rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu...
nieruchomości I .stwierdza nieważność § 2 ust.2 i ust.3 we fragmencie ' Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu następuje, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100