Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34 a ustawy o finansach publicznych) X

I SA/Kr 577/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-07-14

. oraz 2009 r., faktury na zakup leków wystawione na zobowiązaną oraz jej męża - A. P., kserokopię decyzji MOPS w W. z dnia 11 lutego 2008 r. o udzieleniu zasiłku celowego...
, w tym w listopadzie 2008 r. przyznano zasiłek celowy w wysokości 400 zł na zakup opału. Zobowiązana oświadczyła także, że korzysta z pomocy żywieniowej Kościoła. Na podstawie...