Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Hasło

III SA/Wa 349/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-08

z dodatkiem opiekuńczym na dziecko specjalnej troski w wysokości 640 zł są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb rodziny, do której należy również córka zarejestrowana...
zakupu leków na stwierdzone u niego choroby (dodatkowo wskazał na nieuleczalną chorobę oczu). Syn natomiast jest dzieckiem specjalnej troski w uwagi na [...]., Zakład...