Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 306/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-28

w wysokości [...] na zaopatrzenie w wyroby medyczne, specjalnego zasiłku celowego w wysokości [...] na zakup nowego sprzętu domowego - lodówki, usług opiekuńczych realizowanych...
, zasiłku celowego na utrzymanie mieszkania i energię elektryczną, według rachunków w pełnej wysokości, zasiłku okresowego w wysokości [...], specjalnego zasiłku celowego...