Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1472/21 - Wyrok NSA z 2022-05-06

specjalny zasiłek opiekuńczy za wcześniejsze okresy organy nie miały wątpliwości co do istnienia bezpośredniego związku przyczynowego między rezygnacją z zatrudnienia...
niepełnosprawności. Bezsporne jest również to, że skarżący w związku z koniecznością sprawowania opieki nad matką miał przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy., Jak zauważył Sąd...

I OW 209/21 - Postanowienie NSA z 2022-06-09

. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy Z. a Prezydentem Miasta C. przez wskazanie organu właściwego do wypłaty I. K. zasiłku rodzinnego z dodatkami przyznanych...
tym organem a Prezydentem Miasta C. ([...] Centrum Świadczeń) w sprawie wskazania organu właściwego do wypłaty I. K. zasiłku rodzinnego z dodatkami na dzieci: B. K. i P...

I OW 208/21 - Postanowienie NSA z 2022-06-09

. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy Z. a Prezydentem Miasta C. przez wskazanie organu właściwego do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego I. K. przyznanego dla syna...
a Prezydentem Miasta C. ([...] Centrum Świadczeń) w sprawie wskazania organu właściwego do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego I. K. przyznanego dla syna, B. K., W uzasadnieniu...

I OW 210/21 - Postanowienie NSA z 2022-06-09

o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla syna wnioskodawczyni, B. K. I. K. w ww. wniosku wskazała adres zamieszkania: [...], ul. [...]., Z przeprowadzonej...
, ponieważ starszy syn uczęszcza do Podstawowej Szkoły Specjalnej, a młodszy do przedszkola. Natomiast do miejscowości C., gmina Z., przyjeżdżają w weekendy i dni wolne od nauki...