Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

II SA/Wa 851/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-20

, że M. C. jest osobą długotrwale bezrobotną bez prawa do zasiłku. Przewlekle choruje. Mieszka sama. Sporadycznej pomocy w zakupie leków czy opłatach mieszkaniowych udziela...
jej córka zamieszkała oddzielnie. Pomocą ze strony Ośrodka objęta jest od dnia [...] października 2015 r. Pomoc udzielana jest w postaci zasiłku okresowego z powodu...