Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Ol 167/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-03-22

sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, a do tego zasiłku, do 31 października 2020 r. uprawniona jest skarżąca., Na skutek wniesionego...
pielęgnacyjnego, ale tylko za okres od 1 czerwca 2020 r. do 31 października 2020 r. był fakt uprawnienia do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Ta negatywna przesłanka...

II SA/Ol 178/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-12

godziny na dobę i w związku z tym całkowicie zrezygnowała z zatrudnienia. Do 2021 r . otrzymywała z tego tytułu specjalny zasiłek opiekuńczy, obecnie go nie otrzymuje...
również otrzymywanie przez skarżącą od 2015 r. do 2021 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad niepełnosprawna matką., Przy ponownym rozpatrywaniu wniosku skarżącej...