Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Wa 1223/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-25

jest [...] i posiada [...] grupę inwalidzką. Skarżąca posiada [...] grupę inwalidzką i częściową pomoc. Skarżąca uzyskuje specjalny zasiłek opiekuńczy nad chorym mężem w kwocie 520 zł...
, że zasługuje on na uwzględnienie., Z nadesłanych dokumentów wynika bowiem, że Skarżąca i jej mąż utrzymują się z kwoty [...] zł otrzymywanej tytułem renty i zasiłków opiekuńczych...

I SA/Ke 20/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-02-06

oraz specjalnej diety. Jako miesięczne wydatki skarżący wskazał czynsz ok. 400 zł, leki- ok. 270 zł, zajęcie komornicze pobierane bezpośrednio z renty ok. 250 zł. Pozostałe środki...
o nieposiadaniu kont, rachunków bankowych i kart kredytowych oraz o otrzymywaniu przez jednego z synów zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 153 zł miesięcznie do stycznia 2014 r...